فهرست بستن

گواتر های حجیم و پیش رونده و خوش خیم

بیمارانی که سال های طولانی مبتلا به گواتر حجیم و پیشرونده هستند و گره های تیروئید قسمت اعظم یک یا دو طرف گردن را فرا گرفته و آزمایش خون تیروئید طبیعی و گواتر کم کار و پر کار نمیباشد و چندین مرتبه نمونه برداری با سوزن انجام و طبیعی است و همکار محترم فوق تخصص داخلی غدد اطمینان داده که گواتر بزرگ و حجیم نگرانی و خطری برای بیمار ندارد در صورتیکه بیمار تصمیم بگیرد که برای زیبایی و از بین بردن نمای غیر طبیعی و ظاهری گردن  جراحی تیروئید انجام دهد باید به همکار محترم جراحی مراجعه نماید که تجربه کافی برای عمل جراحی تیروئید داشته باشد و اینجانب در ضمن عمل جراحی با توجه به تجربه کافی برای عمل جراحی تیروئید حتما عصب مربوط به تارهای صوتی را برای جلوگیری از گرفتگی صدا و پاراتیروئید ها را برای پیشگیری از پایین افتادن کلسیم و تشنج بررسی و پس از مشخص شدن عصب مربوط به تارهای صوتی و پاراتیروئید ها جراحی تیروئید را انجام میدهم.