فهرست بستن

کانسر اناپلاستیک تیروئید

خانمی ۷۰ ساله از طرف یکی از همکاران فوق تخصص غدد از استان دیگر به اینجانب معرفی شد که از حدود سه ماه قبل با توده ای در طرف چپ گردن شروع و سیر پیشرونده ای داشته و باعث فلج عصب تار صوتی چپ شده بود و به علت این اسیب عصب راجعه دچار گرفتگی صدا و خشونت صدا شده و موقع اب خوردن به طور ناگهانی منجر به سرفه و اسپیراسیون ناگهانی گشته و مرتب دچار تنگی نفس و اپنه تنفسی شده در حدی که همکار فوق تخصص غدد حاضر به نمونه برداری از بیمار نشده و بیمار را به طور مستقیم به جراح تیروئید معرفی نموده بودند و در مطب در مورد همه عوارض غیر قابل پیش بینی با همراهیان صحبت کردم و بیمار را در بیمارستان بستری و پس از مشاوره قلب و عروق و پزشکی قانونی و گوش وحلق وبینی و احتمال توراکوستومی بعد از جر احی و نیاز به ICUپس از جراحی و گرفتن رضایت کامل از همه همراهیان به اطاق عمل منتقل و پس از بیهوشی کامل و باز کردن محل جراحی شاهد چسبندگی شدید تومور به اورگانهای مجاور شدم که قسمتی از تومور را برداشته و جهت FROZEN SECTION ارسال و جواب پاتولوژی کانسر اناپلاستیک گزارش و تومور از روی اورگانهای مجاور شیو و به علت پارگی تراشه به صورت طولی با ویکریل ۴ صفر ترمیم و بیازی به توراکوستومی نبود همه تومور و تیروئید بیمار را برداشته و و هر چها ر پاراتیروئید را حفظ و درن گذاشته شد و همراه با لوله intubeh به icu منتقل شد و روز بعد لوله تراشه خارج گردید هر چند این بیمار معمولا بیشتر از ۳ الی ۴ ماه زنده نمیماند و در رابطه با تهاجمی و وحشی بودن این نوع سرطان تیروئید با همراهیان بیمار صحبت کردم چون ید رادیو اکتیو و شیمیوتراپی و رادیو تراپی هیچ تاثیری روی این بیمار ندارد و بیشتر نیاز به مراقبت های نگه دارنده میباشد و در نهای به علت تنگی نفس و خونریزی و اپنه تنفسی فوت می کنند