فهرست بستن

چه نوع گواتر تیروئید سمی نیاز به جراحی دارد؟

بیماری که امروز به علت گواتر سمی در بیمارستان بستری و تححت عمل جراحی تیروئید قرار گرفت خانمی ۳۰ ساله و صاحب دو فرزند و از حدود چهار سال قبل بیماری تیروئید با گواتر حجیم و دو طرفه شروع و سپس به علت پر کار شدن درمان طبی با متی مازول شروع شده ولی حجم تیروئید سال به سال بیشتر شده و به پزشکان متعدد مراجعه و تشخیص جراحی داده و لی هیچکدام از جراحان به علت ریسک بالای جراحی به بیمار پذیرش بستری داده نشده و موقع مراجعه بیار خیلی نا امید از بندر عباس به اینجانب معرفی و بنده پس از تذکر همه عوارض جراحی تیروئید و گرفتن رضایت اگاهانه از بیمار و همراهی بیمار پشت برگ پذیرش بستری به بیمارستان معرفی و حدود ۴ ساعت زمان جراحی طول کشید و جراحی با دقت زیاد انجام شد و چند روز قبل از جراحی علاوه بر متی مازول محلول لوگل برای جلوگیری از طوفان تیروئید توصیه و مصرف شد ولی جراحی به قدری سخت و طاقت فرسا بود که پس از جراحی حس و حال ازم گرفته شده بود و نمونه را همراهی پس از مشاهده و گرفتن عکس از نمونه به ازمایشگاه پاتو لوژی ارسال گردید