فهرست بستن

سوابق

سوابق کاری دکتر شفیعی

  • سابقه ۴۵ سال طبابت
  • سابقه ۴۰ سال اعمال جراحی متعدد
  • سابقه حدود ۴۰۰۰۰ عمل جراحی متعدد غدد – پستان -دستگاه گوارش.
  • سابقه حدود ۳۷۰۰ عمل جراحی تخصصی تیروئید و پاراتیروئید.
  • سابقه عضو هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی دولتی و آزاد.