فهرست بستن

جراح خوب تیروئید کیست؟

بیمارانی که مبتلا به بیماری تیروئید میباشند و نیاز به جراحی دارند مخصوصا افرادی که مبتلا به کانسر تیروئید هستند بیماران کنجکاوی هستند که تمایل دارند جراح مناسبی انتخاب کنند تا اسیب کمتری دیده و نیجه جراحی بهتری گرفته شود ۱-هر جراحی که تعداد بیشتری جراحی تیروئید انجام داده باشد با عوارض کمتری در بیماران روبرو میشود و به همین جهت است که اصطلاح جراح با تجربه در مورد جراحانی که جراخی تیروئید انجام میدهند زیاد بکار برده میشود و هر چه جراح تعداد بیشتری جراحی تیروئید و پاراتیروئید انجام داده باشد بهتر است و در یک سری کشورهای پیشرفته به صورت اختصاصی یک سری جراحان فقط عمل جراحی تیروئید انجام میدهند و از اکثر مراکز در مانی بیماران تیروئیدی به انها معرفی میشوند و در ایران که سیستم ارجائی موفق نبوده و امکان پیاده کردن این سیستم وجود نداردبیماران خود پیگیر این مشکل میشوند و بعضی بیماران با کمک بیماران دیگر که توسط یک جراح ماهر تحت عمل جراحی تیروئید قرار گرفته اندبه پزشک مناسب معرفی و نتیجه خوبی گرفته و بیمارانی که که ناخواسته به جراح کم تجربه مراجعه می کنند برای بهبودی کامل ممکن است نیاز به چند مرحله جراحی داشته باشند و بیشترین نتیجه در عمل جراحی تیروئید بار اول عاید بیمار میشود و در عمل جراحی تیروئید بار دوم و سوم احتمال اسیب به عصب راجعه و پاراتیروئید خیلی بیشتر میباشد و اسکار بیشتری باقی میماند و گاهی اوقات بیماری به اینجانب مراجعه مینماید که خود ش اظهار میدارد که به حدود ده پزشک جراح تا بحال مراجعه نموده است ولی عوارض جراحی در دستان با تجربه هم اتفاق می افتد چون در صدی از عوارض جراحی تیروئید و پاراتیروئید به بدن بیمار بستگی دارد و از اساتید محترمی که در مراکز اموزشی درمانی فعالیت مینمایند عاجزانه خواهش میکنم که پا به پای رزیدنت های محترم جراحی تیروئید را انجام دهند که من مطمئن هستم این کار انجام میشود ولی به علت حساسیت جراحی تیروئید تعداد بیشتری موارد جراحی تیروئید و پاراتیرئیدباید اموزش ببینند تا این عزیزان افتخار اینده ایران باشند هر چند زحمات انها نادیده گرفته شود و با تبلیغات سوء احترام و حرمت پزشک و بیمار اسیب نبیند و شرایطی فرلهم گردد تا جراحان با تجربه در سمینارها و کنفرانس ها بیشتر حظور داشته و تجربیات خود را به نسل جدید انتقال دهند