فهرست بستن

کانسر پاپیلاری تیروئید ارثی

سال گذشته دختر خانمی ۲۵ ساله به علت کانسر تیروئید و متاستاز غدد لنفاوی گردن در بیمارستان بستری و تحت عمل جراحی تیروئید قرار گرفت. بعلاوه پس از جراحی، ۱۵۰ میلی کوری ید تجویز و دو شب و سه روز در بیمارستان قرنطینه و با حال عمومی خوب مرخص گردید. همچنین مادر خانواده به علت نگرانی از انتقال ارثی این بیماری به سایر افراد خانواده فرزند دیگر خود و برادر همین دختر خانم را جهت معاینه بالینی به مطب آوردند. در این خصوص توصیه به ازمایش تیروئید و سونوگرافی داده شد و پس از اگاهی از اینکه در یکی از لوبهای تیروئید گره زیر یک سانت گزارش شده بود fna انجام و با توجه به جواب پاتولوژی کانسر پاپیلاری جراحی کامل انجام شد و چون در مراحل اولیه تشخیص داده شد نیا ز به تجویز ید رادیو اکتیو هم نبود و بیمار در حال حاضر در سلامت کامل میباشد.