فهرست بستن

بررسی گواتر مولتی ندولر عود شده

دختر خانم ۴۰ ساله ای حدود ده سال قبل به علت گواتر ندولر لوب راست تحت عمل جراحی ناقص لوبکتومی راست قرار گرفته و و بدون هیچگونه درمان طبی تحت نظر بوده و از یک سال قبل به علت گواتر ندولر و متعددلوب چپ تیروئید تحت درمان و پیگیری قرار گرفته و و در حال حاضر اوتیرویید و نمونه برداریfna با گاید سونوگرافی انجام شده و یک همکار پاتولوژیست جواب پاتولوژی را خوش خیم و یک همکار انرا aus و همکار دیگری کانسر مدولاری را مطرح نموده و اینجانب بیمار رابرای جراحی اماده نمودم و در ضمن جراحی نمونه لوب چپ تیرویید را جهت frozen section ارسال و جواب پاتولوژی خوش خیم گزارش شد و به این ماجرای پیچیده پایان داد ه شد و ناگفته نماند که جراحی چنین بیمارانی با استرس فراوان همراه است چون احتمال اسیب به تارهای صوتی زیاد است و باید در این مورد قبل از جراحی بیمار و همراهیان بیمار را در جریان این عوارض احتمالی قرار داد در حال حاضر بهترین عمل جراحی برای گواتر مولتی ندولر و دوطرفه تیروئیدکتومی تقریبا کامل میباشد زیرا بهترین نتیجه جراحی در اولین عمل جراحی میباشد