فهرست بستن

انواع گواتر

بیمارانی که به علت گواتر به جراح تیروئید مراجعه می کنند به گروه های زیر تقسیم می شوند : 

۱- بیمارانی که به علت گواتر توکسیک و پر کار مراجعه و همراه با لاغری و اندازه تیروئید نرمال است . این بیماران نیاز به عمل جراحی ندارند و با درمان طبی و یا ید رادید اکتیو خوب می شوند .

۲- بیمارانی که به علت گواتر کم کار مراجعه و همراه با افزایش وزن و پف کردگی صورت مخصوصا صبح موقع بیدار شدن که این افراد نیز با درمان طبی بهبود می یابند .

۳- گواتر گره ای منفرد یا متعدد و در اسکن انجام شده گره سرد گزارش شده و ۲۵% احتمال بد خیمی وحود دارد و ۷۵ % خوش خیم و بیماران مبتلا به گره بدخیم حتما نیاز به عمل جراحی دارند و بیمارانی که خوش خیم میباشند گاهی اوقات به علت فشار روی تراشه و احساس تنگی نفس بعضی مواقع باید تحت عمل جراحی قرار گیرند و بقیه موارد باید برای همیشه تحت نظر پزشک باشند .

۴- گواتر گره ای منفرد یا متعدد و پر کار که به نظر اینجانب با درمان طبی بهبود نمی یابند و باید تحت عمل جراحی قرار گیرند و درصدی از آن ها بدخیم می باشد .

۵- گواتر ساده و عصبی که نیاز به درمان تیروئید نمی باشد و داروی آرام بخش توصیه می شود .