فهرست بستن

انتخاب بهترین جراح تیروئید

مراقبت های جراحی قبل و بعد از جراحی تیروئید از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و در مورد گواتر مولتی ندولر توکسیک که به درمان طبی جواب نداده و احتمال بدخیمی بیشتر و یا در fna مشکوک به کانسر میباشد علاوه بر مصرف متی مازول تا روز جراحی باید یک هفته قبل از جراحی محلول لوگل روزی سه مرتبه ۷ الی ۱۰ قطره در یک استکان اب رقیق و میل نماید تا در ضمن جراحی توفان تیروئید که عارضه خطرناک در ضمن جراحی است پیش نیاید چون اگر بیمار گواتر سمی بدون امادگی به اطاق عمل جراحی منتقل و جراحی شود ممکن است دچار افت فشار خون و درحه حرارت ۴۲ درجه و نبض بیش از ۱۶۰ در دقیقه و عرق شدید تمام بدن و اختلال متابولیسم شدید شده و منجر به مرگ ناگهانی گردیده و احیای این بیماران در تمام مراکز جراحی پیشرفته دنیا خیلی پائین است و باید تلاش نمود که این عارضه نادر اتفاق نیفتد