فهرست بستن

کانسر میکرو پاپیلاری تیروئید و متاستاز وسیع گردن و استخوان

چندی پیش دختر خانمی ۲۲ ساله بدون هیچگونه سابقه جراحی تیروئید به مطب مراجعه نمودند و اینگونه اظهار داشتند که از دو ماه قبل متوجه تورم در ناحیه راست گردن خود شده است. که پس از معاینه بالینی غدد لنفاوی راست گردن و آزمایش تیروئید و سونوگرافی گردن و fna از غده لنفاوی گردن در جواب پاتولوژی کانسر پاپیلاری تیروئید گزارش گردید و سپس سونوگرافی تیروئید انجام و در سونوگرافی هیچ عارضه ای گزارش نگردید و هنوز جواب پاتولوژی اماده نشده و شاید یک گره میکرو پاپیلاری کانسری گزارش شود ولی به ندرت کانسر پاپیلاری خیلی خفیف منجر به متاستاز های وسیع می گردد.

همچنین چند سال قبل بیماری به علت تومور استخوان جمجمه توسط همکار جراح مغز و اعصاب تحت عمل جراحی قرار گرفته بود که در جواب پاتولوژی متاستاز کانسر پاپیلاری تیروئید گزارش شد و پس از جراحی توتال تیروئیدکتمی یک ضایعه ۴ میلی متری در تیروئید توسط پاتولوژیست گزارش شد و در نهایت با تجویز ید رادیو اکتیو بهبودی برای بیمار به ارمغان آمد.