فهرست بستن

اثر عمل جراحی تیروئید روی گردن

باقیماندن اثر جراحی روی گردن یکی از مواردی است که موجب نگرانی افرادی که قرار است تحت عمل جراحی تیروئید قرار بگیرند (مخصوصا بانوان) خواهد شد.

این پدیده ی طبیعی یهنی اسکار بعد از عمل جراحی روی گردن فرد به عوامل متعدد بستگی دارد:

۱-هرچه تجربه جراح در انجام متعدد این جراحی بیشتر باشد، میتواند اثر جراحی کمتری روی گردن بیمار ایجاد نماید. برش با طول کم و ظرافت در جراحی در این امر بسیار اثرگذار است.

۲-افرادی که لاغر و گردن بلندتری دارند و چربی زیر پوست انها کم میباشد برای مدت طولانی تری اثار جراحی بر روی گرن آنها باقی خواهد ماند.

۳- افرادی که چاقتر و گردن کوتاهتری دارند اثر جراحی کمتر نمایان است.

۴-در بیماری که به علت گواتر مولتی ندولر و حجیم مراجعه مینماید و گره های تیروئید قسمت اعظم گردن را احاطه نموده در ضمن جراحی باید قسمتی از پوست و چربی اضافه برداشته شود تا منجر به چین و چروک بیش از حد نگردد و در موارد خاصی میتوان جراحی پلاستیک گردن انجام داد.

۵-در بیمارانی که گردن کوتاه دارند باید سعی شود پوست و چربی اضافه گردن برداشته نشود.

در نتیجه انجام این اقدامات تخصصی توسط جراح مربوطه این اثر نامطلوب کمتر خواهد شد.